Alena Klimeschová - pojištění v K. Varech a okolí .

Důležité

Klientské centrum

244 188 188

Kontakt

Alena Klimeschová
samostatný reprezentant

mobil:
732 930 103

email:
alena_klimeschova
@generali.cz

Pojištění osob

Generalisvou nabídkou pokrývá veškeré potřeby klientů v oblasti životního, úrazového, nemocenského a cestovního pojištění.

V rámci životního pojištění je Vám k dispozici široká paleta produktů, která svou různorodostí vychází vstříc všem požadavkům na krytí každodenních rizik.

Zároveň tato paleta kopíruje nejnovější trendy v oblasti spořících a investičních produktů. Produkty úrazového a nemocenského pojištění rozšiřují jednak pojistnou ochranu životního pojištění a navíc Vám nabízí komplexnější ochranu v rámci individuálního pojištění. Pro jistotu klientů při cestách a pobytu v zahraničí nabízíme cestovní pojištění, které svou skladbou zajišťuje pojištěným osobám kvalitní pojistnou ochranu.

  • Životní

 

Variabilní životní pojištění „BeneFit EXTRA“

Komu je pojištění určené?
BeneFit EXTRA zaujímá prvenství mezi variabilními životními produkty, které jsou vhodné pro jednotlivce i celou rodinu. Plně se přizpůsobuje svým individuálním nastavením potřebám pojištěných osob.
Koho je možno pojistit?
Pojištění BeneFit EXTRA lze sjednat pro jednotlivce i pro celou rodinu (maximálně 8 osob). Pojištění musí být ve věku 0 – 70 let.

 

 

  •  Sjednejte si rizikové životní pojištění Bel Mondo

 

Pojištění se přizpůsobuje vašim potřebám v průběhu trvání smlouvy tím, že si můžete vybrat mezi maximální pojistnou ochranou a investičním záměrem podle aktuální životní situace.

 

Pro koho je pojištění určené?

jednotlivci

rodiny

osoby ve věku 0 – 70 let

až pro 8 osob

 

Pro jaké případy pojištění slouží?

 Pojištění vás chrání pro případy závažných úrazů, onemocnění i pracovní neschopnosti.

smrt (s konstantní nebo klesající pojistnou částkou)

invalidita (s konstantní nebo klesající pojistnou částkou)

závažná, onkologická onemocnění

denní odškodné pro případ úrazu

kompenzace za hospitalizaci

pojištění pracovní neschopnosti

rodinná asistence (odborná péče o dítě pojištěného, lékař a právník na telefonu, v případě imobility či hospitalizace i péče o domácího mazlíčka)

  • Nemocenské

Nemocenské

Zabezpečte svou finanční situaci pro případ pracovní neschopnosti či pobytu v nemocnici.

  • Cestovní

Cestovní

 

 

 

 

 

Login

Počet zobrazených článků
29561