Alena Klimeschová - pojištění v K. Varech a okolí .

Důležité

Klientské centrum

244 188 188

Kontakt

Alena Klimeschová
samostatný reprezentant

mobil:
732 930 103

email:
alena_klimeschova
@generali.cz

Pojištění odpovědnosti


Čím dál více lidí si uvědomuje, že nečekané a mnohdy velké ztráty finančního charakteru můžeme utrpět nejen znehodnocením vlastního majetku, ale také nechtěným zásahem do majetku nebo zdraví či ohrožením života někoho dalšího a že tedy neseme odpovědnost za škodu, kterou způsobíme.

Odpovědnost za škodu si můžeme pojistit. Na rozdíl od pojištění majetkového a pojištění osob, kdy utrpíme ztrátu sami, však budeme v případě, kdy škodu způsobíme někomu dalšímu, vždy čelit nároku na náhradu způsobené škody. Jednoduše řečeno - pokud nám shoří vlastní dům, je to naše vlastní ztráta , pokud ale na nás vznese někdo jiný nárok na náhradu škody, může od nás odškodnění požadovat vždy a má na to zákonné právo.

  • Osobní

Občanská odpovědnost

Pojistěte se proti škodám, které můžete způsobit nedopatřením, v každodenním životě.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojistěte se proti škodám způsobených v zaměstnání. Kdykoli můžete nešikovným pohybem shodit ze stolu počítač, ztratit svěřený předmět……

  • Profesní

 

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu

Pojištění pro vysoce kvalifikované odborníky, na jejichž profesionalitu jsou kladeny vysoké požadavky a jejich chyby mohou mít často i nedozírné následky. Pojištění je vhodné např. pro lékaře, advokáty, notáře, tlumočníky, architekty, projektanty…

  • Individuál

Individuál

Individuální pojištění odpovědnosti za škodu je vhodné zejména pro činnosti, jejichž rozsah a povaha jsou velmi rozmanité. Pojištění připravíme „na míru“ právě vašim aktivitám.

Login

Počet zobrazených článků
29555