Alena Klimeschová - pojištění v K. Varech a okolí .

Důležité

Klientské centrum

244 188 188

Kontakt

Alena Klimeschová
samostatný reprezentant

mobil:
732 930 103

email:
alena_klimeschova
@generali.cz

Pojištění majetku


Pojištění majetku je především pojištěním domova a podnikání. Domova jako místa, kam se každý z nás vrací z práce, kde odpočívá, kde žijí jeho nejbližší, kde má své zázemí. Kde se každý věnuje činnostem, které mu přinášejí radost a uspokojení.

Podnikatelské činnosti jako způsobu zajištění životních prostředků

pro nás a pro naše nejbližší. Proto každá škoda, kterou utrpíme v souvislosti s podnikáním, je dvojnásob nepříjemná. Každá lidská činnost sebou nese i riziko, že někomu způsobíte škodu,

za kterou budete podle zákona odpovědní. Tuto škodu potom budete muset poškozenému nahradit. Takovou škodu nemusíte způsobit pouze Vy,

ale také Vaše manželka (manžel), Vaše děti nebo Vaši zaměstnanci. V některých případech, např. u škod vyplývajících z vlastnictví nebo držby nemovitosti, za ně můžete být odpovědní i bez ohledu na zavinění. Také platí, že v řadě případů se snáze vyrovnáte se ztrátou způsobenou přírodní katastrofou než s náhradou, kterou Vám uloží zaplatit soud.

  • Domácnost

Vybavení domácnosti

Pro každého z nás je domov nejdůležitějším místem, kam se rádi vracíme a  kde trávíme čas s rodinou. Proto bychom měli myslet i na jeho zabezpečení.

  • Bydlení

Bydlení - pojištění bydlení s asistenční službou

Pojištění Bydlení je určeno pro pojištění rodinných domů a bytových jednotek včetně společných částí domu.

  • Víkend

Rekreační objekty

Zajistěte ochranu místu, kde trávíte volný čas. Vedle pojištění chat a chalup získáte v jednom produktu i ochranu movitých věcí uvnitř těchto objektů.

  • Reality

Reality

Zajistěte ochranu obytných a kancelářských budov, ať už dokončených, rozestavěných nebo v rekonstrukci. Možné je také sjednat pojištění společných částí domu.

  •  

  • Pojištění obcí

Pojištění obcí

Majetek měst a obcí je chráněn proti různým druhům nebezpečí včetně odpovědnosti za škody, a to v jedné pojistné smlouvě.

  • Podnikatelé

TopGEN

Podnikání nám zajišťuje finanční prostředky a přináší osobní uspokojení. Balíčky pojistných produktů Generali podnikatele chrání proti širokému spektru rizik.

 

Login

Počet zobrazených článků
29554